Aby prostorový rozvoj přinesl dosažitelné a udržitelné kvality

Analyzujeme a vyhodnocujeme proveditelnost, přínosy a dopady územních studií, urbanismu a developmentu. Pomáháme vytvářet zadání pro rozvoj díky komplexním analýzám území. 

Dle aktuálních metodik, ověřených principů a se zapojením sítí expertů a moderních nástrojů.

Na míru vašemu projektu.

Jsme partnerem pro zefektivnění vašich projektů a úspěšný rozvoj měst.

 • interaktivní analýzy území a jeho potenciálů

 • datově podložené zadání pro prostrový rozvoj

 • kontroly, vyhodnocení a optimalizace prostorových návrhů a BIM modelů
 • agilní studie proveditelnosti a komplexní cost-benefit analýzy
 • interaktivní nástroje pro participaci a dohody v území

Šetříme čas i náklady.

Jaký rozvoj pomáháme vytvářet a realizovat?

 • Dosažitelný

 • Dostatečný

 • Flexibilní

 • Udržitelný

 • Transparentní

 • Srozumitelný

 • Podporovaný

Data a analýzy

 • Data umíme získat, ověřit a zajistit, aby byla vždy aktuální.
 • Data i závěry z analýz tématicky zatřizujeme a navzájem propojujeme, aby poskytovala co nejkomplexnější a strukturované znalosti.
 • Vytváříme interaktivní analytické dashboardy, které pomáhají data komunikovat a efektivně předávat informace.

Systém a nástroje

 • Vytváříme digitální řešení a nastavujeme procesy efektivního získávání dat a práci s informacemi pro agilní prostorové plánování.
 • Máme systém pro vyhodnocování rozvoje dle ESG frameworku na základě uznávaných metodik, strategií a taxonomie.
 • Stavíme interní aplikace na míru potřebám ve stylu BI (bussiness intelligence). Zapojujeme automatizace a AI. Využíváme bezpečné, ověřené a flexibilní nástroje z rodiny Microsoft.

Srozumitelná komunikace

 • Nevytváříme setstránkové statické dokumenty do šuplíku.
 • Tvoříme srozumitelné systémy a interaktivní nástroje určené pro dlouhodobé užívání. V rámci organizace i směrem k veřejnosti.
 • Naše výstupy pomáhají efektivním dohodám v území a systémové participaci. Dokáží také podpořit PR a marketing.