Směrem k udržitelnosti

poháněné daty a interaktivními strategiemi

Služby

Strategie a koncepce

Digitální a interaktivně prezentované strategie napojené na data jsou důležitou součástí šíření a implementace myšlenky udržitelnosti. Naším primárním klientem jsou města a inovační i konzultační společnosti zabývající se strategickým rozvojem měst. Vytváříme dostupné digitální smart city nástroje, rozvíjíme myšlenku city intelligence. Dokážeme ale vizualizovat a propojit s daty i firemní strategie a ESG reporty.

Územní rozvoj a development

Zpracováváme datové analýzy a vytváříme nástroje pro business intelligence v prostředí územního rozvoje, developmentu a stavebnictví. Dodáváme řešení pro ekonomická posouzení a interaktivně vizualizujeme data z developerských projektů a územních studií. Pro nastavení efektivních strategií rozvoje, pro podporu prodeje, zajištění financování i informování veřejnosti.

Analýzy udržitelnosti

Pomáháme šířit myšlenky udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Víme, že bez dat to nepůjde. Můžeme tak pomoct i s dílčími úkoly spadající pod datovou analýzu a vizualizaci dat.

Mise a vize

Chceme udržitelnou a soudržnou společnost založenou na efektivním využívání a komunikování informací a dat. Chceme efektivní a transparentní veřejnou správu, která má v občanech důvěru. 

Pro nás i pro naše děti.

Ukázky strategických aplikací

Veřejné vizualizace strategií, které ukazují naši hlavní myšlenku a přístup ke strategiím. Obsah i formy zobrazení dokážeme vytvořit na míru. Strategie jsou data, data formují strategie.

Kdo jsme

Kontaktuje nás

Máte dotazy k našemu řešení? Chcete jej předvést? Chcete se stát naším parterem?

Napište nám na mail info@urbiq.eu nebo vyplňte formulář níže.

Partneři