projekt archi.score je v TOP10 Nakopni Prahu 2024

Rozvíjíme nový projekt archi.score, který digitalizuje organizaci architektonických soutěží. 

Co projekt řeší?

Projekt archi.score řeší problematiku vyhodnocování architektonických soutěží i neefektivní komunikaci soutěžních výsledků. Chceme vytvořit aplikaci, která bude poskytovat evidance-based základ pro vyhodnocování soutěží a zdigitalizuje a zautomatizuje celý soutěžní proces.

V rámci aplikace se bude vytvářet konkrétní zadání pro soutěž s jasně definovanými cíli a prioritami. V aplikaci se budou odevzdávat soutěžní návrhy a na základě vložených BIM dat budou soutěžní návrhy automaticky bilancovány a vypočítávány prostorové i ESG indikátory. Zbilancované a vyhodnocené návrhy a jejich srovnání pak budou mít k dispozici přizvaní doménoví experti pro doplnění jejich expertního vyhodnocení a následně i členové poroty pro hodnotící diskuzi a finální vyhodnocení návrhů. Návrhy i výsledky soutěží budou interaktivně prezentovány veřejnosti.

Hlavním přínosem projektu má být zefektivnění a zkvalitnění arch. soutěží i samotných arch. návrhů, snížení byrokracie, úspora času, zvýšení objektivity a transparentnosti a podpora participace. Dalšími přínosy projektu je podpora vzdělanosti v oblasti BIM a udržitelného navrhování.

Věříme, že pokud budou občané, ale i politici a úředníci, cílům a výsledkům architektonických soutěží rozumět, dokážou pak projektům poskytnout dostatečnou podporu pro jejich realizaci. V konečném důsledku se tak má zkrátit doba k realizaci projektu.

Prohlédněte si naše video-představení projektu!

Co nás ještě čeká?

Stále analyzujeme prostředí, aktéry a jejich motivace, potřeby a preference. Zároveň už také vytváříme samotné řešení v low-code prostředí. Do 13.6. zpracujeme prototyp/MVP a 19.6. bude veřejná prezentace, po které se určí vítez celého Nakopni Prahu.

Budeme rádi za Vaši podporu. Zajímají nás Vaše názory a podněty - můžete nám je zaslat na archi.score@urbiq.eu.

Jste architekti? Vyplňte nám prosím dotazník!

V rámci projektu jsme ve spolupráci s Českou komorou architektů vytvořili dotazník pro účastníky architektonických soutěží. Budeme moc vděční pokud nám jej vyplníte. Výsledky průzkumu budeme prezentovat na konci června.

Chystíte architektonickou soutěž? Chcete spolupracovat?

Budeme rádi, když se nám ozvete prostřednictvím formuláře nebo napíšete na mail archi.score@urbiq.eu.