Strategie ČR 2030

Aplikace má sloužit jako prohlížečka struktury dokumentu Strategie ČR 2030, zejména pak ke zpřehlednění a vhledu do detailu použitých identifikátorů. Data byla převzata z veřejného PDF znění strategie, detailní data o indikátorech byla poskytnuta MŽP.

Další rozvoj aplikace bude spočívat v revizi UX/UI řešení. Obsahové a funkční vylepšení aplikace bude záležet na zpětné vazbě veřejnosti či odborníků. Podněty k dalšímu zlepšení jsou proto vítány. Aplikace je zpracovávána v rámci dobrovolnické, neziskové aktivity s vědomím MŽP.

Doporučujeme okno aplikace zvětšit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.

Máte nápad na zlepšení? Chcete se podílet na dalším rozvoji aplikace?

Za Vaši zpětnou vazbu budeme moc rádi. Moc uvítáme všechny podněty a úplně nejraději budeme pokud byste se chtěli na dalším rozvoji aplikaci podílet. 

Ing. arch. Kateřina Kováříková
autorka aplikace
kacka@kovarikova.eu