Strategie ČR 2030

Aplikace má sloužit jako prohlížečka struktury dokumentu Strategie ČR 2030, zejména pak ke zpřehlednění a vhledu do detailu použitých identifikátorů. Data byla převzata z veřejného PDF znění strategie, detailní data o indikátorech byla poskytnuta MŽP.

Další rozvoj aplikace bude spočívat v revizi UX/UI řešení. Obsahové a funkční vylepšení aplikace bude záležet na zpětné vazbě veřejnosti či odborníků. Podněty k dalšímu zlepšení jsou proto vítány. Aplikace je zpracovávána v rámci dobrovolnické, neziskové aktivity s vědomím MŽP.

Doporučujeme okno aplikace zvětšit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.

Jak se vám řešení líbí? Máte nápad na zlepšení?

Zanechte nám vzkaz.