Interaktivní report Udržitelný byznys 2023

Vzali jsme si do parády data o udržitelnosti!

Strategie se mají tvořit na základě dat.

Proto jsme velmi rádi, že jsme mohli pomoci s daty Změně k lepšímu . Konkrétně se jedná o data z výsledků průzkumu Udržitelný byznys 2023.

Naše práce spočívala v datové transformaci a vizualizaci dat do podoby vizuálně atraktivního reportu, v kterém si každý najde insighty, které ho zajímají.

Věříme, že náš výstup je efektivní formou předání informací o tom, jak si stojí téma udržitelnosti v byznysu a že obsažené insighty budou sloužit jako podkladní data k nejedné strategii. 🙃