Cirkulární Praha 2030

Strategický dokument Cirkulární Praha 2030 z dílny Magistrátu hl. města Prahy a Pražského inovačního institutu je klíčovým nástrojem pro udržitelný rozvoj Prahy založený na cirkularitě. 

Aplikace byla vytvářena v rámci společensky prospěšné neziskové aktivity. Celý proces tvorby probíhal v součinnosti s autory strategie, výstup prošel revizí odpovědných osob z pražského magistrátu a aplikace je tak zveřejněna s jejich souhlasem.

V rámci další fáze rozpracování strategie se počítá s rozvojem aplikace zejména pro monitorování naplňování stanovených cílů, ale také s doplněním aplikace o další funkcionality a vizuály i s rozšířením obsahu.

Doporučujeme okno aplikace zvětšit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.

Máte nápad na zlepšení? Chcete se podělit o Vaše dojmy? 

Za Vaši zpětnou vazbu budeme moc rádi. Velmi uvítáme všechny postřehy a podněty. Díky Vaší zpětné vazbě můžeme aplikaci dál vylepšovat. 

Ing. arch. Kateřina Kováříková
autorka aplikace
kacka@kovarikova.eu