archi.score

digitální nástroj pro organizaci a předhodnocení architektonických soutěží 

Úvodní představení

Zatím jsme na začátku. Právě za sebou máme zkušenost v akceleračním programu Nakopni Prahu. Aktuálně ověřujeme první verzi našeho digitálního řešení. Pokud se o aktuálním řešení chcete dozvědět víc, prosím kontaktujte nás na archi.score@urbiq.eu  nebo prostřednictvím dotazníku a my si s vámi rádi domluvíme schůzku.

Jste architekti? Vyplňte nám prosím dotazník!

V rámci projektu jsme ve spolupráci s Českou komorou architektů vytvořili dotazník pro účastníky architektonických soutěží. Budeme moc vděční pokud nám jej vyplníte. Průběžné výsledky jsou ke shlédnutí v interaktivním dashboardu níže. Tyto výsledky průběžně aktualizujeme.

Doporučujeme zobrazit na fullscreeen. Tlačítko v pravém dolním rohu okna dashboardu.