urbiq doménová matrice

Třídíme informace!

V rámci tvorby, vizualizací a analýz strategických dokumentů jsme identifikovali, že zásadní pro propojování dat s cíli a opatřeními jsou jednotlivé tématické kategorie, neboli informační domény nebo ještě jinak, deskriptory.

Proto vyvíjíme jednotnou infromační doménovou matrici, která by měla srozumitelně zatřídit/strukturovat všechny informace.

V interaktivní prezentaci naší dosavadní verze doménové matrice si můžete zobrazit i jiné používané systémy deskriptorů.