urbiq zaujal Ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace

Je nám ctí, že se naše zakladatelka Kateřina Kováříková mohla stát součástí neformálního poradního orgánu paní ministryně Heleny Langšádlové, který sdružuje mladé inovátory a vědce. Je to pro nás velké zadostiučinění a potvrzení, že práce a problematika, kterou se s urbiq zabýváme, má smysl. 💚


◾ Čím se skupina zabývá? 


Na první schůzce se diskutovalo především o potřebách změny ve vědě a výzkumu, tak aby byly podmínky pro mladé více přívětivé, české prostředí více konkurenceschopné a české inovační projekty tak více úspěšné. 


◾ Na co konkrétně se bude skupina při svých měsíčních schůzkách soustředit? 


📌 rozvoj lidských zdrojů ve vědě, výzkumu a inovacích
📌 transfer technologií a znalostí, zejména vznik spin-offů a start-upů
📌 podpora excelence


Pokud vás téma zaujalo a chtěli byste se o první schůzce poradní skupiny dozvědět více, začtěte se do inspirativního článku na Czech Crunch.